Diensten

Wij zijn volledig vertrouwd met de volgende zaken in beton.

Funderingen

Wij hebben in ons bestaan al heel wat strekkende meters funderingen in het werk gestort. Hierbij maken we gebruik van in de eigen werkplaats gemaakte systeem schotten en/of een NOE panelen bekisting voor de grotere afmetingen. Het realiseren van een tempex geïsoleerde fundatie verzorgen wij ook. Ook de montage van prefab fundatie systemen, eventueel in combinatie met in het werk gestorte delen, kunnen wij verzorgen.

Kelders en liftputten

Liftputten en kelders van klein tot groot zijn voor ons geen probleem. Deze kunnen gerealiseerd worden in een zogenaamd holle wandsysteem of door in het werk gestorte wanden, al dan niet voorzien van metselwerk opleg neuzen.

Speciale projecten

Voor Bouw- en Exploitatiemaatschappij J. Harberink B.V. is eigenlijk ieder project speciaal. Maar soms gaan we graag nog een stapje verder. Bijvoorbeeld als een bouwwerk op een uitzonderlijke locatie moet worden gerealiseerd, of wanneer het ontwerp vraagt om oplossingen in beton die niet voor de hand liggen, dan worden we bij Bouw- en Exploitatiemaatschappij J. Harberink B.V. altijd extra enthousiast. We vinden het namelijk een uitdaging om onder (tijds-)druk vakwerk af te leveren, waar andere partijen misschien nerveus zouden worden. Ons team van vakmensen is in de loop der tijd zodanig op elkaar ingespeeld, dat we zonder aarzelen een project aannemen, plannen en met gebruikmaking van de meest geavanceerde bouwtechnieken tot een goed einde brengen. Dit alles doen wij in samenspraak met u als hoofdaannemer van het complete bouwwerk.

Prefab gebouwen

Bouwen met prefab is een vak apart, zeker als de elementen voorzien zijn van een complete gevelafwerking inclusief kozijnen en beglazing . En dat is nu juist één van onze specialiteiten, waarbij wij vaak samenwerken met Loveld gevelarchitectuur uit België, een specialist in het vervaardigen van prefab beton elementen. Aangezien moderne gebouwen meestal een creatief ontwerp kennen, op moeilijk toegankelijke locaties komen en een hoogbouwtempo vragen, hebben onze mensen vaak te maken met grote uitdagingen. Geen probleem, in die gevallen passen we ons aan en kijken samen met u wat de mogelijkheden zijn. Vaak komen er dan onconventionele oplossingen naar boven, waarbij nagenoeg niets onmogelijk blijkt.

GWW/Kunstwerken

In de wereld van de Grond-, Weg-, en Waterbouw is Bouw- en Exploitatiemaatschappij J. Harberink B.V. een relatief kleine speler. In deze sector maken we regelmatig damwandsloven, fundaties en landhoofden voor kleinere bruggen, ook hier gaan we graag een uitdaging aan.

Enkele referenties

Wij werken onder meer voor: